Làm thế nào để

Cách chia sẻ sách kỹ thuật số được tạo với người tạo sách

Cách chia sẻ sách kỹ thuật số được tạo với người tạo sách

Vì vậy, học sinh đã tạo TUYỆT VỜI sách kỹ thuật số bằng ứng dụng Book Creator- và bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ chúng với những người khác mà không cần phải đọc trên cùng một thiết bị trong iBooks. Làm gì ??

Đối với những người học VISUAL tay- Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều này bằng video !!

Để hiển thị tệp PDF này, tôi đang sử dụng trình chuyển đổi PDF sang flash có tên FLIPSNACK. Bạn cần tạo một tài khoản- nhưng nó rất dễ dàng !! www.flipsnack.com

Sau khi Flipsnack đã tạo sách của bạn - bạn có thể chia sẻ nó với một liên kết hoặc nhúng nó bằng mã HTML. Lưu ý - phiên bản miễn phí có hình mờ - nhưng ai quan tâm?!? Đó là một trang web tuyệt vời !!!


Xem video: Cách Viết Hay Ngàn Like (Tháng MườI Hai 2021).