Làm thế nào để

Cách tạo sóng biển với jose eber hair 32mm

Cách tạo sóng biển với jose eber hair 32mm

Bắt đầu với tóc khô hoàn toàn.

Tách tóc thành nhiều phần và chải để loại bỏ hết các nút thắt và rối.

Đảm bảo có các phần quấn khỏi khuôn mặt.

Bắt đầu với mái tóc bằng sắt

Bắt đầu quấn phần tóc xung quanh thùng.

Tiếp tục quấn tóc quanh thùng

Quấn tóc đến cuối thùng, giữ trong vài giây tùy thuộc vào độ dày của tóc, độ dài, v.v.

Nó sẽ giống như thế này

Sau khi làm xong lớp đầu tiên, bạn lấy tiếp lớp tóc khác xuống.

Khi mọi thứ được cuộn tròn, nó sẽ giống như tjo

Lắc các lọn tóc bằng ngón tay

Nới lỏng các lọn tóc để chúng trông thoải mái hơn

Và thực hiện! Sóng biển hoàn hảo!


Xem video: Jose Eber 32mm Clipless Curling Iron (Tháng Tám 2021).