Làm thế nào để

Làm thế nào để thử thách bản thân (phần một)

Làm thế nào để thử thách bản thân (phần một)

Mountain Runner - Đặt máy đếm nhịp của bạn thành 40bpm. 30 giây đối với Đồng, 1 phút đối với Bạc và 1h30 đối với Vàng

Nhấn Ups - Giữ máy đếm nhịp của bạn ở 40bpm. 10 cho Đồng, 20 cho Bạc và 30 cho Vàng

Squat - Một lần nữa, với máy đếm nhịp của bạn ở 40bpm - 20 cho Đồng, 40 cho Bạc và 60 cho Vàng

Russian Twist - Giảm đến 25bpm, biểu diễn 30 bảng cho Đồng, 50 cho Bạc và 70 cho Vàng


Xem video: Làm thế nào để vượt qua lười biếng? Mỗi ngày 1 trang sách (Tháng MườI Hai 2021).