Làm thế nào để

Cách làm tóc cho con rối vớ của bạn

Cách làm tóc cho con rối vớ của bạn

Những gì bạn cần.

Quyết định độ dài bạn muốn để tóc.

Gấp lại sợi ở giữa đầu.

Tiếp tục gấp sợi qua lại cho đến khi bạn có một đống đẹp.

Cắt tất cả các vòng ở một đầu.

Nó sẽ giống như thế này.

Đặt tóc trên con rối.

May trên tóc, thực hiện một đường khâu trên từng đoạn sợi.

Sau đó quay lại, thực hiện từng đường khâu bắt đầu và kết thúc ở giữa mỗi đoạn sợi.

Bây giờ con rối của bạn có tóc! : D


Xem video: 29 KIỂU TRANG ĐIỂM BARBIE TỰ LÀM MỚI MÀ BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN DƯỚI 5 PHÚT (Tháng Giêng 2022).