Làm thế nào để

Cách làm vòng bít tai

Cách làm vòng bít tai

Đây là những gì bạn sẽ cần

Đây là những gì nó sẽ trông như thế nào hãy đảm bảo nó phẳng ở mọi kích thước đều được

Bây giờ tạo vòng lặp như lần đầu tiên ở cuối dây của bạn

Bây giờ bạn đã hoàn thành

Bây giờ bạn đã hoàn thành

Làm xong


Xem video: CÓ NÊN MUA STOCK CỦA GAMESTOP VÀ AMC ENTERTAINMENT??? (Có Thể 2021).