Làm thế nào để

Cách làm hộp đựng đũa

Cách làm hộp đựng đũa

Lấy dải giấy của bạn và gấp nó làm đôi

Sau đó gấp đôi lại

Sau đó gấp đôi nhưng theo cách khác

Sau đó, bạn sẽ đẩy nó về phía bên kia

và bạn đã hoàn thành! Thnx cho xem!


Xem video: BÁNH TÉT Làm Bằng Hộp Chip Pringles Không Cần Khéo Tay Vẫn Đều Đẹp và Cách Gói Truyền Thống -KT Food (Có Thể 2021).