Làm thế nào để

Cách thực hiện yêu cầu thanh toán bằng acm $

Cách thực hiện yêu cầu thanh toán bằng acm $

Trên trang chủ ACM $, nhấp vào "Tiếp tục" bên trong trường Gửi giao dịch mới

Bằng cách chọn "chỉnh sửa danh sách giải thưởng", bạn có thể nhập số giải thưởng mà bạn muốn xem trên màn hình thanh toán của mình.

Trên tab thanh toán cho giao dịch, hãy nhập số tiền thanh toán vào "trường Số tiền Thanh toán được Yêu cầu"

Nhấp vào "Lưu" để lưu đầu vào của bạn.

Sau khi chọn "Lưu", một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để cho bạn biết giao dịch của bạn đã được lưu.

Để xem lại, hãy nhấp vào tab được đánh dấu "bước 3: Xem lại"

Nếu mọi thứ đều chính xác, hãy chọn "Chuyển tiếp đến Người chứng nhận", nếu bạn là người được chứng nhận, hãy nhấp vào "Chứng nhận"


Xem video: MSB Hướng dẫn thanh toán hoá đơn trực tuyến Doanh nghiệp (Tháng Tám 2021).