Làm thế nào để

Cách tạo áo crop top

Cách tạo áo crop top

Trải áo phông của bạn trên sàn.

Gấp áo thun của bạn đến độ ngắn bạn muốn áo crop top của mình.

Gấp nó lại để các đường nối bên gặp nhau. Tôi đã sai lầm khi gấp nó lại một nửa.

Cắt áo crop top của bạn! Tôi muốn có hiệu ứng cao - thấp nên đã cắt nó ở một góc. Nó không kết thúc như thế nào tôi nghĩ vì tôi không khớp với các đường nối bên. Nhưng cái nhìn đã hoàn thành cũng rất đẹp!

Và bạn có nó rồi đấy! Một chiếc áo crop top siêu dễ!


Xem video: THRIFT FLIP. Biến quần áo cũ thành quần áo mới (Tháng MườI 2021).