Làm thế nào để

Cách giữ học sinh trong một ứng dụng ipad

Cách giữ học sinh trong một ứng dụng ipad

Đi tới Cài đặt từ màn hình chính iPad của bạn.

Trong Hỗ trợ tiếp cận, hãy tìm Truy cập có hướng dẫn trong Học tập và chuyển sang BẬT.

Đặt mật mã.

Chọn một mã gồm bốn chữ số mà bạn dễ nhớ, nhưng học sinh của bạn không biết.

Quay lại (mũi tên ở trên cùng bên trái) và đảm bảo Quyền truy cập có hướng dẫn được chọn cho Trang chủ nhấp ba lần.

Bạn đã bật Quyền truy cập có hướng dẫn. Mở ứng dụng của bạn và nhấp ba lần vào Trang chủ. Một màn hình mới sẽ bật lên và bạn phải nhấn Start (phía trên bên phải). Học sinh không thể Kết thúc hoặc chuyển đổi ứng dụng mà không có mật mã.


Xem video: MÌNH DÙNG IPAD ĐỂ TAKE NOTE NHƯ THẾ NÀO? STUDY WITH ME 3 Hours. Sinh Viên Y Khoa 3 (Tháng MườI 2021).