Làm thế nào để

Cách sử dụng hộp đựng đồng hồ cũ

Cách sử dụng hộp đựng đồng hồ cũ

Một hộp đồng hồ cũ .. Bạn có thể sử dụng waterva u hav

Che nó lại bằng bất kỳ loại giấy ưa thích nào .. Tôi đã sử dụng một loại giấy thủ công

Đậy hộp trên các mặt của tờ giấy ngay ngắn

Dis là thành phẩm sau khi đậy hộp da

Bây giờ trang trí nó wid nước có sẵn wid u .. Tôi đã sử dụng nghệ thuật quilling giấy ..


Xem video: Cầm 5 Triệu Đi Mua Đồ Dùng Học Tập Back To School (Tháng MườI Hai 2021).