Làm thế nào để

Cách xóa một snapguide đã đăng

Cách xóa một snapguide đã đăng

Đi tới hồ sơ của bạn (đầu menu chính).

Tìm hướng dẫn bạn muốn xóa.

Vuốt sang trái hướng dẫn bạn muốn xóa. Nút xóa sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút xóa để xóa nó.


Xem video: hướng dẫn xoá video trên YouTube bằng điện quach vlogs. (Tháng Tám 2021).