Làm thế nào để

Làm thế nào để đặt một cách nhất quán hơn

Làm thế nào để đặt một cách nhất quán hơn

Đầu tiên, lấy gậy gạt bóng yêu thích của bạn

Đặt thước thẳng hàng với một cú gạt thẳng

Mục tiêu là bắt đầu bóng trên thước và giữ nó ở đó càng lâu càng tốt

Một cú đánh tốt hơn thường bao gồm một cú đánh ngược ngắn hơn và một cú đánh sau dài hơn, đặc biệt là những cú putt ngắn


Xem video: Tại Sao Mình Có Thể Học Tiếng Việt, Tiếng Trung, và Tiếng Urdu Nhanh Thế? (Tháng Giêng 2022).