Làm thế nào để

Cách sử dụng nhiều vân tay trên iphone 5s của bạn

Cách sử dụng nhiều vân tay trên iphone 5s của bạn

Đi tới cài đặt

Đi tới Chung

Chuyển đến Mật mã & Vân tay

Nhập mật mã

Đi tới để thêm Vân tay

Đặt ngón tay của bạn

Đó là nó! Tôi cũng dùng ngón tay trước của mình để mở khóa điện thoại. Hy vọng bạn thích hướng dẫn của tôi.


Xem video: Cách khắc phục bộ cảm biến vân tay không phản trên Android và IOS (Tháng MườI Hai 2021).