Làm thế nào để

Làm thế nào để làm cho trò chơi ngai vàng bắn

Làm thế nào để làm cho trò chơi ngai vàng bắn

Thêm một quả anh đào vào đáy ly.

Thêm 3/4 oz thoải mái phía nam.

Thêm 1/4 oz grenadine.

Hãy tận hưởng cú đánh của bạn!


Xem video: Hà Sam Thử Thách Ám Sát Nhà Vua Trong Game Phần 2 - Ai Là Người Thống Trị Ngai Vàng? (Tháng MườI Hai 2021).