Làm thế nào để

Cách làm chân đế cho iphone / ipad cho facetime vv .. !!

Cách làm chân đế cho iphone / ipad cho facetime vv .. !!

2 thanh AA, 4 kẹp nhỏ, 1 kẹp lớn

Đặt 2 pin vào trong kẹp lớn (mặt tư thế quay ra ngoài)

Đưa clip bé lên clip to tnhe ..

Lặp lại bước 3 ở phía bên kia

Làm xong!!! THƯỞNG THỨC!!!


Xem video: Using FaceTime - An iPad Mini Tutorial (Tháng MườI 2021).