Làm thế nào để

Cách in ảnh instagram

Cách in ảnh instagram

Tải xuống ứng dụng PostalPix mới nhất cho iPhone: http://bit.ly/iphonesnapguide hoặc cho Android: http://bit.ly/androidsnapguide

Chọn những gì bạn muốn in! Bản in bóng có sẵn ở các kích thước lưới 2x2, 4x4, 4x6, 5x5, 5x7, 8x8, 8x10. In kim loại nhôm có các kích thước 4x4, 5x7, 8x8, 8x10. Vỏ iPhone 4 / 4S và 5 / 5S.

Hồ sơ bên với tài khoản, lịch sử và liên kết dịch vụ khách hàng của bạn nếu bạn cần hỗ trợ.

Chọn từ Thư viện ảnh của bạn những ảnh nào và số lượng bạn muốn in. Từ đó, nó sẽ đưa bạn đến giỏ hàng của bạn và chúng tôi sẽ in và gửi lại ảnh cho bạn!


Xem video: Schannel - Dùng thử máy in ảnh tự động Boft, in ảnh Polaroid dễ dàng từ Instagram, Wifi.. (Tháng Sáu 2021).