Làm thế nào để

Cách làm giấy sáp

Cách làm giấy sáp

Bạn cần một bàn ủi.

Bạn cần 1 chiếc khăn dày.

Bạn cần có một miếng vải mỏng để ủi lên trên.

Đây là Giấy Sáp.

Bạn cần một số lá màu. (Ưu tiên - Lá màu vàng / đỏ)

Đặt khăn trên một nơi bằng phẳng.

Đặt 1 GIẤY SÁP lên trên khăn.

Đặt lá của bạn lên trên Giấy sáp.

Đặt lá của bạn lên trên Giấy sáp.

Đặt một tờ Giấy Sáp khác lên trên các Lá bạn đã đặt.

Đặt miếng vải mỏng lên trên tất cả mọi thứ.

Ủi trong một hoặc hai phút.

Ủi trong một hoặc hai phút.

Lấy miếng vải mỏng ra và GIẤY DÁN SÁP của bạn đã sẵn sàng.


Xem video: DIY#38 CÁCH LÀM NẾN THƠM TẠI NHÀ I DIY CANDLE (Tháng Sáu 2021).