Thể LoạI Tiểu sử

8 sự thật tò mò bạn chưa biết về Nikola Tesla
Tiểu sử

8 sự thật tò mò bạn chưa biết về Nikola Tesla

Nikola Tesla là một trong những người, nếu không muốn nói là những thiên tài giàu trí tưởng tượng, kỳ dị, giàu trí tưởng tượng đã từng sống. Người ta đã viết nhiều về ông và những phát minh của ông. Cuốn sách Tesla đã viết về cuộc đời của ông, Những phát minh của tôi, chứa đựng một loạt các câu chuyện, phát minh kinh hoàng và soi sáng những hiểu biết sâu sắc về hoạt động bên trong tâm trí của ông.

ĐọC Thêm

Tiểu sử

8 sự thật tò mò bạn chưa biết về Nikola Tesla

Nikola Tesla là một trong những người, nếu không muốn nói là những thiên tài giàu trí tưởng tượng, kỳ dị, giàu trí tưởng tượng đã từng sống. Người ta đã viết nhiều về ông và những phát minh của ông. Cuốn sách Tesla đã viết về cuộc đời của ông, Những phát minh của tôi, chứa đựng một loạt các câu chuyện, phát minh kinh hoàng và soi sáng những hiểu biết sâu sắc về hoạt động bên trong tâm trí của ông.
ĐọC Thêm
Tiểu sử

Elon Musk: Câu chuyện về một Maverick

At times, Elon Musk may appear controversial. He may spike long-lasting discussions on social media right after one of his multiple Tweets. The truth is, Elon Musk is one-of-a-kind. You can like him or not, agree with him or not. The truth is, Elon Musk is a maverick.Elon Reeve Musk founded his first company in 1995 when he was only 23 years old.
ĐọC Thêm