Thể LoạI Di động

Apple ra mắt iPhone SE mới nhỏ hơn
Di động

Apple ra mắt iPhone SE mới nhỏ hơn

Ngày 22 tháng 3 năm 2016 Đúng như dự đoán, hôm nay Apple đã công bố một chiếc iPhone SE mới nhằm lấy lại thị trường điện thoại nhỏ. IPhone mới sẽ có 4 & 34; màn hình và trông giống hệt iPhone 5, với sức mạnh xử lý bên trong của 6S. Nhiều người có thể thắc mắc tại sao Apple lại tạo ra một chiếc điện thoại gần giống với chiếc 5, nhưng họ khẳng định rằng 1/3 tổng số người dùng iPhone vẫn đang sử dụng 4 & 34; hoặc các thiết bị có màn hình nhỏ hơn.

ĐọC Thêm

Di động

Apple ra mắt iPhone SE mới nhỏ hơn

Ngày 22 tháng 3 năm 2016 Đúng như dự đoán, hôm nay Apple đã công bố một chiếc iPhone SE mới nhằm lấy lại thị trường điện thoại nhỏ. IPhone mới sẽ có 4 & 34; màn hình và trông giống hệt iPhone 5, với sức mạnh xử lý bên trong của 6S. Nhiều người có thể thắc mắc tại sao Apple lại tạo ra một chiếc điện thoại gần giống với chiếc 5, nhưng họ khẳng định rằng 1/3 tổng số người dùng iPhone vẫn đang sử dụng 4 & 34; hoặc các thiết bị có màn hình nhỏ hơn.
ĐọC Thêm